Skapa en underhållsfri trädgård

Om du vill ha en trädgård, men inte vill lägga ner allt för mycket tid på att sköta om den så är det bra att satsa på en underhållsfri trädgård. Det kräver dock att du gör dig av med gräsmattan. Det är alltid gräsmattan som är det som är mest arbetskrävande i trädgården. I alla fall om du vill ha en grön och fin matta utan mossa eller utan brunfärgade fläckar. En prunkande grön gräsmatta kräver enorma arbetsinsatser i form av gödsling tre gånger per säsong, klippning och vattning i stort sett varje vecka, gräsluftning, mossrivning, toppdressing, ogräsrensning och reparation av kala fläckar.

Byt ut gräsmattan

Det är inte ett måste att ha en gräsmatta i din trädgård. I och för sig är det nästan svårt att undvika det om du har en riktigt stor trädgårdstomt. Men har du en liten täppa, så kan du vara helt utan! Du kan istället ha du göra större sittplatser, gångar och andra vistelseytor. Skapa gångar med gatsten eller singel. Plantera runt med olika växter och njut av dessa!

Underhållsfria växter

Underhållsfria växter, finns det? ja, det gör det, då det finns många som är tätvuxna och utvecklar så tätt och kraftigt rotsystem, att de inte tillåter andra växter att få fotfäste i sin närhet. Du bör välja en marktäckande växt som är tillräckligt hög för att förhindra att solljuset når ända ner till jordytan. De flesta ogräsfrön är nämligen ljusgroende.

17 Jul 2020